Mga munting tinig movie reaction

The movie presented an eye-awakening concept for everyone. Ito ay isinasalaysay niya kay Aladin, ang Morong nagligtas sa kanya mula sa mga leon nang siya ay nakagapos pa dahil sa Konde Adolfo.

Kinabukasan ay pinauwi na si Adolfo sa Albanya.

User Reviews

Because, of this I am now in the state of failing. Ang mga panaghoy ng nakagapos ay tungkol sa mga kasamaang nangyari sa kanyang bayan, ang pagkawala ng kanilang mga karapatan, ang pangingibabaw ng katiwalian laban sa kabutihan, ang akala niyang pagtataksil ni Laura, ang pagkapatay sa hari at mga kabig nito kasama na ang kanyang ama ay narinig na lahat ni Aladin kaya tinunton niya ang boses na pinanggalingan ng pananaghoy at gaano ang pagkamangha niya nang makitang sisilain na lamang ng 2 leon ang binata.

I will make a rule of respect to the classroom. Lastly with regards to his learning, I think he is quite okay. Buod ng Florante at Laura Sa simula ng awit ay makikita ang isang binatang nakagapos sa isang puno ng Mga munting tinig movie reaction sa gitna ng malawak na gubat sa labas ng kahariang Albanya na pinamumugaran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong-kahoy na may masasangsang na amoy.

Naglaban si Florante at Heneral Osmalik at sa loob ng 5 oras na paglalaban ay nagapi niya ito. At the day of the competition, they performed their piece well and won.

Gayunpaman, halata ang maingat at masuyong paghihimay ng direktor sa mga detalye ng pelikula. Ang lahat pala ng naganap sa palasyo, ang pagpatay sa hari at Duke Briseo ay pakana ni Adolfo. Pagdating niya sa Albanya ay namangha siya sapagkat ang bandilang nakawagayway sa kanilang bayan ay bandila ng mga moro at lalo siyang nagulat nang magpasino niya ang babaeng pupugutan na lamang ng ulo.

Nagsigawan ang hukbo nang nalaman buhay si Florante at Laura. Ang kanyang pitong mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan, na doon din gumaling ang hari.

Malaking agila - nagsakay kay Don Juan upang makapunta sa Reyno Delos. The children's daily experiences at Malawig Elementary School, where the main character Melinda teaches and pupils like Popoy and Ida are schooling is an epitome of the still existing poor quality of education in rural schools, characterized by incompetent teaching staff, dilapidated buildings and equipments, scarcity of books, student absenteeism, and many other things considered "normal" and typical scenes in the localities that badly need concrete and immediate actions of the concerned agencies of the government.

When I was reflecting in this story, I was looking to the significance of it to my life as a seminarian. The only thing that I need to do is keep reaching for them. At a young age, children do not have the grasp of understanding the realities that surround them; they become victims of circumstance, deprived of the opportunity to "grow", live a normal life that every child deserves, and undergo the holistic process of psychological development.

Subalit sa loob ng 6 na taong pag-aaral ni Florante ay nahigitan niya si Adolfo at dito na nahubdan ng balatkayo at lumabas ang tunay na pagkatao nito. Sa kabuuan ay simpleng kuwento na may malalim na damdamin at positibong mensahe ang pelikula.

A Reaction: Mga Munting Tinig

Gayunpaman, hindi nagalit ang prinsesa at ibinilin niya ang kanyang gagawin kapag siya ay makita ni Haring Salermo. Upon watching the film, although I have already a clear view that I will become a teacher in the future, it somehow encourage me to pursue and take this course very seriously not for my benefit but for others.

Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Dahil dito, tinulungan siya ng ketongin kung papaano matatagpuan ang Ibong Adarna. Kinabukasan hiniling ni Aladin kay Florante na nais niyang malaman kung bakit siya napapunta sa gubat.

I thought; Is this movie going to be about singing children.

Recent Topics

Kung tutuusin ay napakabatang tingnan ni Alissandra sa kanyang papel na guro, subalit natabunan ito ng magaling Mga munting tinig movie reaction pagganap. Knowing that his father is more right, he imitates what he does, which for him is a positive.

In the story the man, force the butterfly to come out in its cocoon. Bukod pa sa pagliligtas ng buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante, at noong sinakop ang Albanya nang makailang ulit, kasama siya ni Florante sa pakikibaka.

Lumipas ang tatlong taon ngunit hindi na nakabalik ang dalawang prinsipe, dahil dito natakot si Don Fernando na utusan ang kanyang bunsong anak na si Don Juan dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip.

Going back to what happened in the interview, the first issue that came out is his boastfulness. Siya ay isang malupit na ama. What do I mean by this. Ipinakilala ni Duke Briseo si Florante kay Haring Linceo at sa pagpupulong ng mga pinuno ay nagpagpasiyahang si Florante ang namumuno sa hukbong magtatanggol sa Krotona.

Samantala, namalagi pa si Florante ng 1 taon sa Atenas hanggang tumanggap siya ng sulat buhat sa ama na nagbabalitang namatay ang kanyang mahal na ina. Kinuha nina Pedro at Diego ang Ibong Adarna at dinala ito sa hari. Actually, the film communicates a lot of messages.

She denies the students the new and updated books during regular classes and only lets them be used as a display for when the school division superintendent checks upon them saying that it would be a problem if the kids use them regularly because they will be torn, withered and not usable at all.

These are the lessons that I learned in the film. mga munting tinig "At every step, the child should be allowed to meet real experiences in life; the thorns should never be plucked from his roses" -Ellen Key, Swedish reformer and educationalist The realities that besiege Philippine society nowadays greatly affect Filipinos, men, women, young and old.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna. Pangunahing Tauhan. Ibong Adarna - ang mahiwagang ibon; Haring Fernando - pinakamakapangyarihang hari; Don Pedro - ang panganay na may pag-inggit kay Don Juan.; Don Diego - ang pangalawa at sunudsunuran kay Don Pedro; Don Juan - ang bunso at determinadong anak; Ibang pang mga tauhan.

A Reaction: Mga Munting Tinig

Donya. Small Voices or Mga Munting Tinig is a Philippine drama film directed by Gil Portes and Adolfo Alix, Jr. The film set in a public school won 11 awards and was Produced by: Gil Portes, Ray Cuerdo, Cresencio Bendijo, Isabel Chapman, Marissa Dames, Eric Manlunas, Deo Tinana.

Justerini.G

A Reaction: Mga Munting Tinig Essays: OverA Reaction: Mga Munting Tinig Essays, A Reaction: Mga Munting Tinig Term Papers, A Reaction: Mga Munting Tinig Research Paper, Book Reports. ESSAYS, term and research papers available for UNLIMITED access.

Sep 10,  · The movie manages to cover all the instances of the children's plight, and somehow it seems impossible that all this could happen to one class, in one school. But you know, somehow, that it happens nevertheless/10(). Sep 25,  · a reaction paper on the movie mga munting tinig September 25, justerinigrace Mga Munting Tinig or Small Voices is a Philippine drama film directed by Gil Portes and written by Adolfo Alix, Jr.

and Gil Portes.

Mga munting tinig movie reaction
Rated 4/5 based on 92 review
Small Voices - Wikipedia